Stigma vai brandi? Taiteilijuuteen liittyy stigma. Brandi-ajatukseen liittyy tuotteistaminen. Mahdoton yhtälö? Kuka on taiteilija ja mikä on taidetta?

Kuvataiteilijalle kiinnostava asia myynnin ja uskottavuuden kannalta on, mitä sinusta ajatellaan tekijänä ja ihmisenä. Pitäisikö minusta ajatella jotakin tiettyä? Miten iso taiteilijan tulee olla, jotta hän on uskottava ja mikä muu tekee taiteilijasta uskottavan kuin osaaminen, sopiminen sovittuun kehykseen ja verkoston hyväksyntä? Millaista osaamista taiteilija tarvitsee, muuta kuin myynnin ja markkinoinnin osaamista? Miten poliittisesti asemoidut, mitä ajattelet vähemmistöistä, kun itsekin olet vähemmistöä, miten taiteesi puhuttelee nykyihmistä ja mikä on taiteen/taiteesi tehtävä nykypäivänä? Monumenttien kaatamisen sinänsä ymmärrän, se on hyvin vanhanaikainen tapa tehdä taidetta ja tuoda se kansalaisille, en sensuuria ja poistamista kuitenkaan kannata.

Sukunimeni on nyt taideteos. Se on ovessani, joka laskussa ja virallisessa asiakirjassa, virastossa kun nimeäni huudetaan, hammaslääkärissä ja terveyskeskuksessa: Timanttimetsä! Olen kiinnostunut tietenkin epäuskosta, yllättävyydestä, ennakkoluuloisuudesta ja missä taide on. Itseäni kiinnostaa ihminen taideteoksena, johon ajatukseen monella tapaa ihmiset pyrkivät, ihminen on esitys ja sukunimen vaihdos on pientä, verrattuna moniin muihin muutoksiin ihmiset ovat valmiita synnyttääkseen illuusion esityksestä ja muuttaakseen itsensä. Miten minuun suhtaudutaan taiteilijana ja miten minut otetaan vastaan virallisessa taideskenessä, joka on todella ongelmallinen sen vanhoillisuuden ja sisäänpäin kääntyneisyyden johdosta, skene joka ei kestä kritiikkiä ja pyörii samojen ihmisten toimesta vuosikymmeniä, samoilla metodeilla ja arviointimenetelmillä. Kuinka sellainen voi edes muuttua, kun ei ole kiinnostunut muuttumaan ja tuijottaa samoja mittareita kuin kymmenen vuotta sitten. Älkää puhuko muille edistyksestä. Minulle taiteen paikka on siellä missä ihmiset ovat ja siihen pyrin omassa tekemisessäni. Virallinen ei noteeraa sellaista, koska virallinen on ainoa uskottava tapa tehdä taidetta. Pandemia toi hyvin esille kuinka paikkojen sulkeminen aiheuttaa taiteelle kaiken sulkemisen ja kuinka huonosti taidetta muualla on kuin varatuilla paikoilla. Netti on taiteelle kiinnostava paikka, hämmentävän vähän Suomessa noteerattu tai pidetty minään, koska olemme kiintyneitä virallisten valvojien huomioon.

Mitä patsaiden kaataminen tekee taiteelle, toivon että pelkästään hyvää. Tosin, kaipaan sitä osaamista, joka nuo patsaat on saanut aikaan. Ratsastajapatsaitakaan ei enää tehdä, kun mahtimiehet eivät ratsasta.

Majakulttuurin tutkimus- ja keräysprojekti

Tarkoituksena on saada aikaan aktiivinen ja interaktiivinen lasten omaehtoisen kulttuurin kokoelma, kuvia majoista, suunnitelmista, tekemisestä ja ideoista. Kokonaiskuva kuin itsestään rakentuvasta kulttuurista suomalaisissa metsissä ja lähiöissä. Lähtökohtana on, että lapset itse myös kuvaavat majansa ja kenties kertovat niistä. Aikuisia ei täysin suljeta ulkopuolelle, joten kaikenikäiset ovat tervetulleita ottamaan osaa. Kuvia voi ottaa puhelimella, järjestelmäkameralla ja majasta voi lähettää skannatun piirustuksen. Jos haluaa tehdä majavideon sivustolle se olisi mahtavaa! Jos on olemassa majamusiikkia senkin voi virtuaalisille ilmoille kajauttaa. Täytyy muistaa, ettei kyse ole suorituksesta tai voittamisesta jossakin paremmuudessa vaan leikistä, keksimisestä, mielikuvitusmaailman mallintamisesta ja jakamisesta.

Projektin luonne on arkistomainen ja tallentava, mutta myös orgaaninen eli jos syntyy omia nettisivuja tai projekteja aiheeseen liittyen niin hyvä. Samalla se on oppimisprojekti kuinka kuvata maja, joka usein on metsän siimeksessä, ryhmätyön tulos ja vaikeasti hahmotettavissa. Mitä kuvassa näkyy ja mitä täytyy rajata pois. Mitä kuva kertoo, sen on tarkoitus kertoa? Millainen on hyvä ja mielenkiintoinen valo? Kuinka tehdä näkymättömästä näkyvä? Ja tietenkin antaa arvoa lasten loputtomalle luovuudelle ja innovatiivisuudelle sekä pohtia mitä majat ovat ja mistä ne syntyvät. Lisäksi vielä, onko tarpeen pohtia majan tarkoitusta, onko sen kuvitteellinen ja leikillinen tarkoitus sen määrä ja anti ja viekö liika pohtiminen asiasta jotakin tärkeää pois.

Tämä on yleishyödyllinen ja kokeellinen projekti. Kuten jo mainittu pääosassa ovat lapset ja heidän ideansa. Kiinnostavaa olisi kuulla mitä lapset itse ajattelevat majoja tehdessään, kuinka ne syntyvät ja mitä majoille tapahtuu, kuinka leikki sopii yhteen nykyhetken kanssa eli kuinka moderni maailma tulee mukaan leikkiin ja lasten ajatuksiin.

siouxhie@gmail.com