Co-worker, 2002/ How to breathe

date that passed was a day, time that passed was once that day, name attached to a
person that was not, emergency of spirit, breath, suspicion over what if. who is that? what does she want? what did she want? depending on how we react, expect, scare dictating how we behave. suspicion, why did we expect the things we did? how did we come up with these expectations? suspicion and scare, how did I end up wanting the things I wanted?

how I grew up to be a man, because that is the ultimate ideal of a human being to be. characteristics of a man woman as assisting, a statist, a decoration, a thing, so surrounding that, I could not think of myself as such.

Finisterra, ending is a change.

Finisterra maailmanloppu the end of the world

It is in repeat, in repetition that is not changed, pattern that is not questioned.
A constant need for something, to be something with that something gained, that needs to be named.
What happens, what will I make happen in this idea of constant, a moment that is moving, a movement of individuals of constant, making moves to make a change that does not eventually end up changing much, or anything. The end of the world and a world is when worlds of mine and yours come to an end as they were, as we obviously have learned to know them and as we have lived them, in them. To live a world and to end a world as it is a possession and is many worlds simultaneously, ours. World is an it and them, an I, a persona. Worlds as minds and bodies, a body which we penetrate violently without reaching the world we wanted. Because we do not understand our hostility and our constant needs are not matched, strangeness of our own which is an obvious part of the world, the unknown. We escape it, because we are afraid of it. We try to possess and destroy strangeness of that other, but never of our own. We just silence it, the it in us, hide it to nonexistence and solitude.

Co-worker 2002

As a dual-currency-bubble credit card under thesky international standards, Bank of Endless Horizon Credit Card offers the basic functions and services of a standard Bank of Endless Horizon Card, including payment after consumption, minimum payment amount and other revolving credit functions as well as cash advance, installment, global merchant discounts, reward points and so on, fully satisfying customer need for consumption and wealth management. In addition, the card offers multiple measures including WTF reminder, optional password verified card payment and zero risk loss report to ensure card safety and a pleasant travel.

Majakulttuurin tutkimus- ja keräysprojekti

Tarkoituksena on saada aikaan aktiivinen ja interaktiivinen lasten omaehtoisen kulttuurin kokoelma, kuvia majoista, suunnitelmista, tekemisestä ja ideoista. Kokonaiskuva kuin itsestään rakentuvasta kulttuurista suomalaisissa metsissä ja lähiöissä. Lähtökohtana on, että lapset itse myös kuvaavat majansa ja kenties kertovat niistä. Aikuisia ei täysin suljeta ulkopuolelle, joten kaikenikäiset ovat tervetulleita ottamaan osaa. Kuvia voi ottaa puhelimella, järjestelmäkameralla ja majasta voi lähettää skannatun piirustuksen. Jos haluaa tehdä majavideon sivustolle se olisi mahtavaa! Jos on olemassa majamusiikkia senkin voi virtuaalisille ilmoille kajauttaa. Täytyy muistaa, ettei kyse ole suorituksesta tai voittamisesta jossakin paremmuudessa vaan leikistä, keksimisestä, mielikuvitusmaailman mallintamisesta ja jakamisesta.

Projektin luonne on arkistomainen ja tallentava, mutta myös orgaaninen eli jos syntyy omia nettisivuja tai projekteja aiheeseen liittyen niin hyvä. Samalla se on oppimisprojekti kuinka kuvata maja, joka usein on metsän siimeksessä, ryhmätyön tulos ja vaikeasti hahmotettavissa. Mitä kuvassa näkyy ja mitä täytyy rajata pois. Mitä kuva kertoo, sen on tarkoitus kertoa? Millainen on hyvä ja mielenkiintoinen valo? Kuinka tehdä näkymättömästä näkyvä? Ja tietenkin antaa arvoa lasten loputtomalle luovuudelle ja innovatiivisuudelle sekä pohtia mitä majat ovat ja mistä ne syntyvät. Lisäksi vielä, onko tarpeen pohtia majan tarkoitusta, onko sen kuvitteellinen ja leikillinen tarkoitus sen määrä ja anti ja viekö liika pohtiminen asiasta jotakin tärkeää pois.

Tämä on yleishyödyllinen ja kokeellinen projekti. Kuten jo mainittu pääosassa ovat lapset ja heidän ideansa. Kiinnostavaa olisi kuulla mitä lapset itse ajattelevat majoja tehdessään, kuinka ne syntyvät ja mitä majoille tapahtuu, kuinka leikki sopii yhteen nykyhetken kanssa eli kuinka moderni maailma tulee mukaan leikkiin ja lasten ajatuksiin.

siouxhie@gmail.com