Muistiinpanoja (sanoja)

Televisio versus muisti, historia, ihmisiä kuten, televisuaalinen muisti, television ja muistin suhde, virta ohjelmistosuunnittelun ja tv-kokemuksen muotona, suoruus televison ominaispiirteenä, postmoderni pinnallisuus, amnesia kulttuuriin, epidemia, miltä muistaminen tuntuu, mutta kun hän ei katso minuun, lyhytkestoisen sisällön tuottaminen nettiin, virtamaisuus, ohikiitävyys, passiivinen muisti-instituutio, mieleenjäävät tv-hetket katoavat, kenen mieleen ne jäivät, jos ne katoavat, netti on ihmiskunnan muisti, sosiaali-areena ja näyttämö, matalan teknologian ja korkean teknologian laitteisto, todellisuuden paluu televisioon, reality-trend, reality-celebrities, nöyryytyskulttuuri, nopea sykli, huijaus, uusintaminen, kierrätys, missä menevät median rajat, mitä ei saa tehdä, kikkailujournalismi, sensaatio-uutisointi, LIVEness, utopiatodellisuus, läsnäolevuuden tuntu, välittömyydentuntu, yhteys yleisöön, mitä tapahtuu juuri nyt, monimediastrategia markkinoinnissa, lähde osana mediasysteemiä, kuinka ohjelmaa tehdään, ei pelkästään teknologinen tai taloudellinen käytäntö, analysoi intermediaalisia suhteita jonkin sinua kiinnostavan tietyn mediumin ja siihen liittyvän sisällön kautta, millaisia konteksteja intermediaalisuus avaa aiheeseen, miten hahmottaa aiheen kannalta oleellisia konteksteja, viralliset yhteistyökumppanit, mitä tapahtuu medioiden välissä, horisontaalinen ja vertikaalinen intertekstuaalisuus, brändi ja formaatti, kuinka mediat käyttävät valtaa suhteessa toisiinsa, cross-media, laitekehitys, omistaminen, mediatapahtuman rakentuminen tuotannon ja kulutuksen kannalta, konsernisuhteet, rituaalinen mediatapahtuma, todellisuuslupaus, vertaismelodraama, genre rakennetaan kulttuurissa uudelleen, dokumentaarisuus, genrehybridi, tositv-leima, kaikki maailman tieto, tietosaaste