Näkemisestä

Kun jokin niin itsestäänselvä on vaikeinta. Kuinka nähdä ylipäänsä ja lisätäksemme vaikusastetta, kuinka nähdä oikein. Kun näkee oikein, mutta ymmärtää väärin tai kun näkee oikein ja piirtää sen minkä näkee, mutta niin kuin osaa ja ymmärtää. Kun ymmärrämme kuinka monimutkaisesta prosessista näkemisessä, näkemisen ymmärtämisessä, näkemänsä jälleenkäsittelyssä ja eteenpäin antamisessa puhumalla, kuvaamalla tai muulla tavalla on kysymys, alkaa ihmisen olemassaolon vaikeus hahmottua hiukan.

Näkeminen liittyy aiheeseeni lapset ja ympäristö. Miltä tasolta kukin katsoo, mitä katsotaan ja mitä näkyy tietynlaisin silmin, tietyltä korkeudelta ja millaisen kuvan katsomastaan saa, kuinka aivot käsittelevät saamaansa kuvaa, jossa kenties itse olemme ja mitä aikaansaatu kuva, ympäristö saa ihmisessä aikaan, kuinka reagoimme näkemäämme. Kuva, jonka ihminen luo tehdessään ympäristöään ja nähdessään käyttämäänsä ja tekemäänsä ympäristöä. Kokea ympäristöä on tapahtumana jokaisella erilainen, vaikka ärsykkeet ovat jotakuinkin samat. Jokaisen aivot ovat erilaiset, kokemukset samasta asiasta voivat olla täysin erilaiset. Kokija saa aikaan perspektiivin itselleen jossa on ja jossa olla, tekijänä, käyttäjänä ja muuntautuvana jatkumona itselleen ja toiselle ympäristön käyttäjälle, kertomuksena ja osana itseä.
SAMSUNG