TODELLISUUS

Televisio versus muisti, historia, ihmisiä kuten, televisuaalinen muisti, television ja muistin lähde, virta ohjelmistosuunnittelun ja tv-kokemuksen muotona, suuruus television ominaispiirteenä, postmoderni pinnallisuus, amnesia kulttuuriin, epidemia, miltä muistaminen tuntuu, mutta kun hän ei katso minuun, lyhytkestoisen sisällön tuottaminen nettiin, virtamaisuus, ohikiitävyys, passiivinen muisti-instituutio, mieleenjäävät tv-hetket katoavat, kenen mieleen ne jäävät jos ne katoavat, netti on ihmiskunnan muisti, tunto, kosketuspinta, sisältö, sosiaali-areena ja näyttämö, matalanteknologian ja korkeanteknologian laitteisto, todellisuuden paluu televisioon, reality-trend, reality-celebrities, reality, nöyryytyskulttuuri, nopea sykli, sylki, huijaus, näytteleminen, esilläoleminen, esitys, uusintaminen, uusinta, toisto, kierrätys, toisto, haukotus, missä menevät median rajat, mitä ei saa tehdä, kuka katsoo, näyttää mitä, jättää pois, rajata, lähinäkö, kaukonäkö, ikänäkö, likinäkö, huono näkö, kikkailujournalismi, sensaatio-uutisointi, liveness, utopiatodellisuus, läsnäolevuuden tuntu, välittömyyden tuntu, yhteys yleisöön, mitä tapahtuu juuri nyt, hetkellisyys, monimediastrategia markkinoinnissa, lähde osana mediasysteemiä, kuinka ohjelma tehdään, ei pelkästään teknologinen ja taloudellinen käytäntö, analysoi intermediallisia suhteita jonkin sinua kiinnostavan tietyn mediumin ja siihen liittyvän sisällön kautta, millaisia konteksteja intermediallisuus avaa aiheeseen, miten hahmottaa aiheen kannalta oleellisia konteksteja, viralliset yhteistyökumppanit, mitä tapahtuu medioiden välissä, kuinka valinta tapahtuu, horisontaalinen ja vertikaalinen intertekstuaalisuus, brändi ja formaatti, kuinka mediat käyttävät valtaa suhteessa toisiinsa entä yleisöönsä, crossmedia, laitekehitys, mikä kehittyy, kuinka yleisö oppii, mitä se katsoo, miksi se katsoo, huomaa, seuraa, kiinnostuu, omistaminen, laitteen, lähettimen, formaatin, mediatapahtuman rakentuminen tuotannon ja kulutuksen kannalta, konsernisuhteet, rituaalinen mediatapahtuma, todellisuuslupaus, vertaismelodraama, genre rakennetaan kulttuurissa uudelleen, dokumentaarisuus, genrehybridi, tosi-tv-leima, kaikki maailman tieto, tietosaaste.

Hiljainen tieto

epämääräisyys kraateri
kirvellys kuoppa
kirvakanjoni
kirvoittaa rotko
kipuauma
viiltävä syvänne,
oleellista on ettei tiedossa ole turhaa jostakin syystä. Eikö hiljaisuudelle ole aikaa tai ymmärrystä.

Kraateri lupaus,
kuoppa vesipullon kyljessä,
monttu on läpinäkyvä,
painaumallinen hukka-ajatuksia,
oja musta lapsi,
syvänne kysymyksiä lapsille,
auma, se on hiukan kellertävä,
uurre intensiteetti,
uuma karsi yhteen lupaus,
painallus yritätkö olla luotettava,
rotko veden läpi vain,
kanjoni hukuttaa, laakson mieli
uoma kirvellyksen ja parannuksen välillä ja päällä, alla, sivussa, vieressä,
piston ja ihon erityistietämys, siihen mahtuu piikki, johdonmukaisuus, jossa yritän pysyä, lähde auttaa lukijaa, mistä tieto tulee.

Muistiinpanoja (sanoja)

Televisio versus muisti, historia, ihmisiä kuten, televisuaalinen muisti, television ja muistin suhde, virta ohjelmistosuunnittelun ja tv-kokemuksen muotona, suoruus televison ominaispiirteenä, postmoderni pinnallisuus, amnesia kulttuuriin, epidemia, miltä muistaminen tuntuu, mutta kun hän ei katso minuun, lyhytkestoisen sisällön tuottaminen nettiin, virtamaisuus, ohikiitävyys, passiivinen muisti-instituutio, mieleenjäävät tv-hetket katoavat, kenen mieleen ne jäivät, jos ne katoavat, netti on ihmiskunnan muisti, sosiaali-areena ja näyttämö, matalan teknologian ja korkean teknologian laitteisto, todellisuuden paluu televisioon, reality-trend, reality-celebrities, nöyryytyskulttuuri, nopea sykli, huijaus, uusintaminen, kierrätys, missä menevät median rajat, mitä ei saa tehdä, kikkailujournalismi, sensaatio-uutisointi, LIVEness, utopiatodellisuus, läsnäolevuuden tuntu, välittömyydentuntu, yhteys yleisöön, mitä tapahtuu juuri nyt, monimediastrategia markkinoinnissa, lähde osana mediasysteemiä, kuinka ohjelmaa tehdään, ei pelkästään teknologinen tai taloudellinen käytäntö, analysoi intermediaalisia suhteita jonkin sinua kiinnostavan tietyn mediumin ja siihen liittyvän sisällön kautta, millaisia konteksteja intermediaalisuus avaa aiheeseen, miten hahmottaa aiheen kannalta oleellisia konteksteja, viralliset yhteistyökumppanit, mitä tapahtuu medioiden välissä, horisontaalinen ja vertikaalinen intertekstuaalisuus, brändi ja formaatti, kuinka mediat käyttävät valtaa suhteessa toisiinsa, cross-media, laitekehitys, omistaminen, mediatapahtuman rakentuminen tuotannon ja kulutuksen kannalta, konsernisuhteet, rituaalinen mediatapahtuma, todellisuuslupaus, vertaismelodraama, genre rakennetaan kulttuurissa uudelleen, dokumentaarisuus, genrehybridi, tositv-leima, kaikki maailman tieto, tietosaaste